Politică de Confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale firmei noastre Gathering for Jobs. Acest document are ca rol informarea cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al site-ului Angarioriunde, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, adresa, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul si preferinţele dumneavoastră,  precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în sau prin utilizarea site-ului. 

Scopurile prelucrării

Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi firma noastra Gathering for Jobs , respectiv pentru preluarea, validarea, procesarea si informarea dumneavoastră asupra ofertelor si contractelor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestor contracte. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Gathering for Jobs. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Datele dumneavoastra pot avea scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului în vederea îmbunătăţiri experienței dumneavoastra. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Gathering for Jobs va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Gathering for Jobs poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității site-ului (ex: angajatori, ambasade, firme de marketing, furnizori de servicii), ori către autoritățile publice.

Drepturile de care beneficiați

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Gathering for Jobs conform celor descrise.

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Gathering for Jobs cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, sau destinatarii datelor;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Gathering for Jobs a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

1) Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2) In cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt motiv pentru prelucrare;

3) In cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

4) In cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 

Pentru exprimarea consimțământul  sau pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile menționate, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@angajarioriunde.ro

Close Menu